Docieplenie wełną celulozową

Metoda wdmuchiwania celulozy staje się coraz bardziej popularna i dostępna na polskim rynku dociepleń. Jest to metoda, która bardzo często, pozwala nie tylko zaoszczędzić i zredukować koszty na ogrzewaniu, ale jednocześnie pozwala na termomodernizację już istniejących inwestycji: docieplenie stropodachów czy zabudowanych i wykończonych np. płytami kartonowo – gipsowymi poddasz w domach jednorodzinnych.

Docieplenie wełną celulozową isofloc F wykonywane jest w technologii pneumatycznej przy użyciu maszyn firmy X-floc. Technologia wdmuchiwania zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej, szczelnie wypełnia przegrodę i eliminuje występowanie mostków termicznych i konwekcyjnych.

Technologia pneumatycznej instalacji celulozy umożliwia wdmuchiwanie wełny celulozowej isofloc F jako izolacji:

  • stropodachów;
  • połaci dachów płaskich;
  • skosów połaci dachowych, w tym skosów poddaszy użytkowych;
  • stropów i podłóg;
  • ścian wewnętrznych,
  • w tym ścianek działowych;
  • ścian zewnętrznych.

Isofloc F - specyfikacja techniczna

Parametry Wartość Uwagi / Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD isofloc F z borem
0,037 W/(m·K)
DIN-EN ISO 10456
Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1 isofloc F z borem isofloc F bez boru
B-s2, d0 przy 25-65kg/m³
C-s2, d0 przy 25-65kg/m³
Odporność biologiczna
Brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów
DIN-IEC 68-2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ
1 - 2
Oporność właściwa przepływu powietrza r
≥ 6 kPa·s/m²
DIN-EN 29053
Ciepło właściwe c
2,15 kJ/(kg·K)
Przepuszczalność gazów
4 m³/(m²·h) przy 50 Pa
Wilgotność normalna
ok. 7%
Nasiąkliwość
12%
DIN 52620
Gęstość objętościowa * isofloc F
25-65 kg/m³
40-65 kg/m³
30-65 kg/m³
Nadmuchiwanie
Wdmuchiwanie
Natryskiwanie
Surowiec
Papier gazetowy i 10% addytywów chemicznych
Content
Pakowanie
Worki z PE; waga 11,5 kg,

* Gęstość objętościowa – gęstość instalowania izolacji zależy od warunków budowlanych. Producent zaleci odpowiednią gęstość uniemożliwiającą osiadanie izolacji.

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

 • ul. Warszawska 156
  PL 05-092 Łomianki

Copyright © 2019 TOPCAT. Wszelkie prawa zastrzeżone