Regulamin

Zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez administratora, tj. Topcoat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 156/3, Łomianki 05-092, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000860861 (dalej „Administrator”) moich danych osobowych podanych w formularzu, w celu realizacji umowy lub usługi, której formularz dotyczy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w ww. celu jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia zrealizowanie tego celu

Informujemy jednocześnie, że udzielone zgody mogą być wycofane w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@topcoat.pl