Pianka czy wełna

Wełna mineralna

Współczynnik przewodnictwa ciepła [W/mK]  wynosi 0,024-0,0398 (w zależności od rodzaju wełny) – jakość samej izolacji zależy głównie od sposobu jej wykonania.

Wykonanie izolacji wełną trwa od kilku do kilkunastu dni- 2 osoby mogą wykonać około 50m2 izolacji dziennie (8 roboczo godzin), w zasadzie nie występują ograniczenia instalacyjne, w trudno dostępnych miejscach należy wybrać odpowiedni rodzaj wełny.

Przy ocieplaniu poddasza wełną należy szczególną wagę przykładać do sposobu montażu, aby uniknąć luk, tzw. mostków termicznych, i miejscowych zgnieceń, ściśnięć wełny (upychania) – gdyż powoduje to nieszczelność izolacji bądź obniżoną efektywność. Powstanie tego typu szczelin jest ściśle związane z wadliwością procesu montażowego, a nie z właściwościami samego materiału.

Nie przylega bezpośrednio do powierzchni, do montażu trzeba używać dodatkowych elementów (gwoździe, sznurki).

Największym zagrożeniem dla wełny jako izolacji poddasza jest wilgoć. Po nasyceniu wodą wełna obniża swe właściwości izolacyjne, i co ważne nie odzyskuje ich. Dlatego tak często słyszy się o sytuacjach, ze kilku letnia izolacja z wełny nie spełnia swojej funkcji co łatwo widać w rachunkach za ogrzewanie zimą.

Współczynnik mi, który określa szybkość dyfuzji pary wodnej dla wełny i dla powietrza wynosi 1 (czyli dla wełny i powietrza dyfuzja jest taka sama).

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej zapewnia, że wełna jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Skalna wełna mineralna wykazuje się lepszą odpornością na ogień, gdyż wytrzymuje temperaturę dochodzącą nawet do 1000°C, podczas gdy wełna szklana znosi temperaturę do 600-700°C.

Pianka PUR

Współczynnik przewodnictwa ciepła [W/mK]  wynosi 0,021 – 0,040 – jakość wykonania zależy również od sposobu jej wykonania. Ważne jest używanie odpowiednich maszyn oraz warunki pogodowe.

Szybka instalacja można wykonać około 300m2 izolacji dziennie (8 roboczo godzin) metoda natrysku powoduje, że w zasadzie nie występują ograniczenia instalacyjne. Piana rozprężając się wchodzi w nawet w trudno dostępne miejsca.

Dzięki ponad 100 krotnemu rozrostowi, pianka pur wypełnia każdą lukę i zakamarek zapewniając 100% szczelności (brak mostków termicznych) i maksymalną efektywność izolacji. Nie występują straty ciepła i efekt przemarzania więźby jak w przypadku wełny, co w późniejszym użytkowaniu przekłada się na oszczędności w ogrzewaniu i schładzaniu domu. Badania pokazują, że przez mostki termiczne ucieka ok. 20% ciepła z domu.

Przylega do każdej powierzchni, nie występują dodatkowe elementy przy montażu. Można wyoknywać natrysk praktycznie na każdą powierzchnię.

W miesiącach zimowych w wyniku dużej różnicy temperatur dochodzi do kondensacji pary wodnej i wytrącenia wilgoci z powietrza. Kierunek w którym przemieszcza się wilgoć jest ten sam, w którym migruje ciepło z budynku, czyli do góry- przechodzi więc przez warstwę izolacji. Wilgoć przechodząca przez warstwę izolacji pogarsza parametr przewodności cieplnej. Nasiąkliwość pianki otwarto komórkowej wynosi ok 0,5kg/m2 (w zależności od producenta) przez co jej właściwości izolacyjne nie ulegają pogorszeniu i pozostają niezmienne przez lata.

Dla pianki otwarto komórkowej w zależności od producenta MU wynosi 2,7 do 4,0.

Nie wywołuje uczulenia u ludzi i zwierząt, nie pyli. Poliuretan to substancja całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna, dlatego też materiał ten z powodzeniem używany jest w przemyśle spożywczym i może mieć bezpośredni kontakt z żywnością.

W internecie pojawiają się fałszywe opinie o wysokiej palności pianki poliuretanowej. Pianka poliuretanowa jest termoutwardzalna, co oznacza, że pod wpływem wysokiej temperatury nie powróci do swojej pierwotnej formy jaką jest stan ciekły. Pianka poliuretanowa nie topi się, następuje natomiast zwęglenie powłoki uniemożliwiające dostęp ognia do głębszych warstw, co stanowi istotną barierę dla rozprzestrzeniania się pożaru

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

  • ul. Warszawska 156
    PL 05-092 Łomianki

Copyright © 2019 TOPCAT. Wszelkie prawa zastrzeżone