Termowizja - badanie budynków

Do prowadzenia prac termoizolacyjnych niezbędnym narzędziem jest kamera termowizyjna. Wykonanie badania termowizyjnego pozwala określić miejsca w budynku, gdzie dochodzi do największych strat ciepła – co pozwala później je zaizolować przy użyciu odpowiedniej technologii. Użycie kamery pozawala również na szybkie i dokładne sprawdzenie (pokazanie inwestorowi) czy wykonane prace termoizolacyjne zostały wykonane należycie.

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

  • ul. Warszawska 156
    PL 05-092 Łomianki

Copyright © 2019 TOPCAT. Wszelkie prawa zastrzeżone