Kalkulator

Kalkulator instalacji

Ile prądu zużywasz w kW rocznie?

Proponowana moc istalacji pv na twoje potrzeby:

Cena brutto za podstawową instlację (wraz z montażem):

Potrzebne miejsce w m2 na dachu lub gdzie inndziej:

Koszty po dotacjach:

Oszczędności po 20 latach:

1.08 kWp

zalecana moc instalacji

6.8 m. kw.

niezbędna powierzchnia instalacji

5 249

szacunkowa cena instalacji brutto

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, POSTARAMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ INDYWIDUALNĄ OFERĘ!

  IMIĘ I NAZWISKO:
  NR. TEL:
  E-MAIL:
  ADRES INWESTYCJI:

  PŁatność za energię elekt.
  składa się z :

  Opłaty stałej. To stały koszt, który ponosisz każdego miesiąca.
  Opłaty zmiennej (za faktycznie zużytą energię elektryczną). Ten koszt możesz obniżyć np. dzięki modułom fotowoltaicznym.
  Pewnie nie raz widziałeś skrót kWh. Wyjaśnijmy więc dokładniej czym jest skrót KWh.

  Każdy sprzęt w domu pobiera jakąś energię.

  Telewizor pobiera 50 W (pięćdziesiąt watów) na godzinę czyli 50 Wh.
  Jeżeli telewizor pracowałby 20 godzin to przez ten czas pobierze 1000 Wh (czyli 20 * 50 Wh).
  1000 Wh to dokładnie 1 kWh (litera „k” oznacza tysiąc). Podsumowując: 20 godzin pracy telewizora daje nam 1 kWh.

  Teraz wyobraź sobie, że..

  Twój dom jest pusty i nie działa w nim żaden sprzęt elektroniczny. Zużycie wynosi 0,00 kWh
  Masz za to moduły fotowoltaiczne na dachu, które wygenerowały 300 kWh przez cały poprzedni miesiąc.
  Co się będzie działo skoro panele fotowoltaiczne wytworzyły energię, której nie wykorzystałeś?


  – Za cały poprzedni miesiąc zapłacisz opłatę stałą od dostawcy energii.
  – Całą nadwyżkę, czyli 300 kWh „oddajesz do sieci” i będziesz mógł ją „odebrać” w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Dzieje się to całkowicie automatycznie.

  Teraz wyobraź sobie, że..


  Zużyłeś 600 kWh, a panele w tym miesiącu wygenerowały tylko 300 kWh czyli połowę potrzebnej energii.
  Masz jednak nadwyżkę z poprzedniego miesiąca (300 kWh), z której 80% „odbierasz”. 300 kWh * 80% = 240 kWh.


  Łącznie więc dzięki panelom masz 540 kWh (300 kWh z tego miesiąca i 240 kWh z poprzedniego). Skoro zużyłeś 600 kWh to do rozliczenia zostaje tylko 60 kWh.


  Powyższa sytuacja jest sytuacją idealną – zużywamy energię dokładnie wtedy, kiedy jest ona produkowana. W rzeczywistości jest zwykle tak, że w czasie, kiedy panele produkują najwięcej energii, wszyscy domownicy są poza domem, a gdy na dworze jest ciemno i panele niczego nie produkują to w domu działa dużo różnych rzeczy pobierających energię.

  Teraz wyobraź sobie, że..


  Wydawałoby się, że wychodzi się na zero, ale w rzeczywistości masz nadwyżkę.


  Policzmy to na przykładzie miesięcznym: Przypuśćmy, że miesięcznie zużywasz 300 kWh. Masz też moduły fotowoltaiczne, które wygenerowały dokładnie 300 kWh w ciągu miesiąca. Jeżeli wykorzystywałbyś całą energię wytworzoną na bieżąco to byłbyś na zero, ale już wiesz, że nie jest to możliwe.

  Według statystyk w domu jednorodzinnym tylko 30%-50% energii zużywa się na bieżąco.


  Zależy to od trybu życia danej rodziny: jeżeli pracujemy w domu i używamy pralek, zmywarek itp. w ciągu dnia to zużycie dzienne może wynosić nawet 60% i więcej. Załóżmy, że zużywasz 1/3 pozyskanej energii w ciągu miesiąca, a panele wygenerowały 300 kWh w ciągu miesiąca:

  – Skoro 100 kWh zużywasz na bieżąco (33,3% z 300 kWh) to 200 kWh idzie jako nadwyżka, z której masz tylko 80% do odebrania w przyszłości


  – Oznacza to, że z każdych wytworzonych 300 kWh tak naprawdę zostaje dla Ciebie 100 kWh + 80%*200 kWh = 260 kWh.