Wiedza

„Darmowa energia ze słońca” – w przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz modułów fotowoltaicznych często mówi się o darmowej energii elektrycznej ze słońca. Trzeba to jednak sprostować, energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne rzeczywiście jest darmowa, natomiast sama instalacja fotowoltaiczna niestety wymaga wkładu finansowego.

„Instalacja fotowoltaiczna” – zespół urządzeń składający się z modułów fotowoltaicznych, falownika (inwertera), konstrukcji oraz okablowania wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi. Celem pracy instalacji jest produkcja energii elektrycznej.

„Falownik – Inwerter” – urządzenie zmieniające prąd stały na zmienny. Używa się go w instalacjach fotowoltaicznych, aby zmienić prąd DC (stały), który produkują moduły fotowoltaiczne, na prąd AC (zmienny), który jest w sieci elektrycznej każdego gospodarstwa.

„Moduł fotowoltaiczny” – urządzenie składające się z ogniw fotowoltaicznych, które zbudowane są z krzemu. Generują napięcie pod wpływem promieni słonecznych.

„Instalacja fotowoltaiczna ON-Grid” – instalacja podłączona do sieci energetycznej, która pełni rolę akumulatora. Zgromadzoną energię w sieci u operatora można odebrać w ciągu 12 miesięcy od dnia wytworzenia nadwyżki. Jest to bardzo ważne, gdyż wiosną i latem instalacje fotowoltaiczne będą produkować więcej energii niż będzie zużywane, a nadwyżka będzie gromadzona i możliwa do wykorzystania w miesiącach zimowych.

„Instalacja fotowoltaiczna OFF-Grid” – instalacja fotowoltaiczna bazująca na magazynach energii – czyli akumulatorach. Instalacja zapewnia pełną niezależność energetyczną. Nie wymaga podłączenia do sieci.

Zasada działania:1. Moduły fotowoltaiczne – służą do produkcji energii ze Słońca
2. Inwerter (falownik) – urządzenie zamieniające rodzaj prądu DC (stały) na AC (zmienny) i przesyłające go do sieci
3. Sieć – służy do przechowywania i oddawania nadwyżki energii wyprodukowanej z modułów fotowoltaicznych

„Finansowanie” – obecnie można skorzystać z Państwowych dotacji, całościowych lub częściowych (programy mają swoje ograniczenia). Dodatkowo przy rozliczeniu rocznym podatkowym możemy skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej pozwalającej na zwrot 17% wartości instalacji.

Obowiązujące programy na rok 2021 r. :

„Mój Prąd”

„Czyste powietrze”

„Ulga podatkowa”

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA z dotacją zwraca się średnio nie później niż 6 roku od założenia!

Załóżmy, że rodzina Kowalskich rocznie zużywa około 3300 kWh energii elektrycznej, co wskazuje na potrzebę instalacji o mocy ok. 3,8 kWp.

Rocznie wydają na energię elektryczną:

3300 kWh * 0,6 gr (cena za 1 kWh) = 1980 zł brutto

Przybliżony koszt instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem to kwota 17500 zł brutto.

Rodzina Kowalskich korzystając z dotacji „Mój Prąd” (5 000 zł) oraz ulgi termomodernizacyjnej (17% – 2 500 zł) może zmniejszyć realny koszt instalacji do kwoty 10000 zł.

Instalacja będzie produkowała rocznie około 3 830 kWh energii. Pozwoli to na roczne oszczędności dla rodziny Kowalskich w kwocie około 1 913 zł* i zapewni zwrot kosztów inwestycji w okresie 5 lat.

Od 6 roku instalacja będzie przynosić rodzinie ok 2000 tyś zł brutto zysku rocznie. Żywotność instalacji to

min. 25 lat!!!