Termowizja - badanie budynków

Do prowadzenia prac termoizolacyjnych niezbędnym narzędziem jest kamera termowizyjna. Wykonanie badania termowizyjnego pozwala określić miejsca w budynku, gdzie dochodzi do największych strat ciepła - co pozwala później je zaizolować przy użyciu odpowiedniej technologii. Użycie kamery pozawala również na szybkie i dokładne sprawdzenie (pokazanie inwestorowi) czy wykonane prace termoizolacyjne zostały wykonane należycie.