DOKUMENTY TECHNICZNE

Poniżej znajdują się dokumenty techniczne pianek Pur oraz innych używanych przez Nas produktów.

LAPOLLA (USA):

Foam Lok 500 Open Cell

Foam Lok 2000 Closed Cell

DEMILEC (USA):

Selection 500

TOTO CHEMICAL (Litwa):

Togo